رد کردن لینک ها

محمدعلی آقاجانی
مدرس دوره های مقدماتی CityEngine و GIS

درباره مدرس

دانش آموخته کارشناسی عمران  نقشه برداری از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی – برنامه ریزی شهری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق حرفه ای

سابقه تدریس و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی در زمینه‌های GIS, WebGIS, GIS_3D, نظام اطلاعات جغرافیایی,  NetLOGO, CityEngine, SpaceSyntax در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران, دانشگاه علوم تحقیقات تهران, دانشگاه پارس, موسسه آموزشی آموزال (دانشگاه امیرکبیر)
تاسیس مدرسه GIS   سال 1394
فعالیت و همکاری با دفتر مهندسین مشاور ایده نگار وندا
فعالیت و همکاری با دفتر مهندسین مشاور خیزران
فعالیت و همکاری با دفتر سامان پایدار
فعالیت و همکاری با مرکز امارایران
فعالیت و همکاری با مدرسه معمارانه
فعالیت و همکاری با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی

دوره های مدرس

بازگشت به بالای صفحه