رد کردن لینک ها

سیتی انجین CityEngine

نرم افزار ESRI CityEngine با ایجاد مدل‌های شهری خیره کننده در کمترین زمان، بهترین انتخاب برای مدل‌‌ سازی سه بعدی شهر در شهرسازی، برنامه ریزی شهری، معماری، شبیه‌سازی، بازی‌سازی، و تولید فیلم می باشد. نرم افزار CityEngine مجموعه کاملی از ابزارها را برای تلفیق داده های جغرافیایی، آرایش و ویرایش شبکه‌های خیابانی، تولید و اصلاح ساختمان‌‌ها، ایجاد پروفیل‌های سه بعدی از جاده و توزیع مبلمان خیابانی، کنترل شکل از خط افق، و تجزیه و تحلیل پروژه های شهر سازی و برنامه ریزی شهری را ارائه می کند.

مزایای اصلی

پشتیبانی از داده های GIS

مدل های دقیق و خیره کننده‌ای از شهرها را با جمع آوری و تقویت داده های سیستم اطلاعات جغرافیا و با استفاده از عملیات ساده کشیدن و رها کردن (drag-and-drop) بسازید. می توانید از داده های مکانی حاوی اطلاعات توصیفی درمحیط GIS مانند خیابان ها، و یا ساختمان های سه بعدی را که در فرمت ژئودیتابیس (geodatabase) و یا shape file هستند به این نرم افزار وارد کرده یا از آن خروجی بگیرید. علاوه بر این، این نرم افزار داده های واقعی از جهان را نیز از طریق OpenStreetMap می تواند بپذیرد.

آرایش پویای شهر

City Engine همراه با یک مجموعه ابزار جامع جهت ایجاد سریع آرایش‌های (layout) پویا برای شهر ارائه شده است. ابزارهای ویرایشی نیز برای طراحی، ترسیم، و اصلاح خیابان های منحنی، بلوک ها، و قطعات پارسل فراهم شده است که بازخوردی فوری از تاثیر ابزار مورد استفاده به کاربر ارائه می کند.

موتور رویه ای (Procedural)

مدل سازی رویه ای بر اساس قوانین موجود امکانات نا‌محدودی را برای ساخت تعاملی مدل های سه بعدی از ساختمان ها و یا تنظیمات منطقه بندی، از نمای بافت، و یا توزیع مبلمان خیابانی در مقیاس کل شهر ارائه می دهد. قوانین توسط Rule Editor کنترل می شوند.

ویرایشگر سه بعدی

ابزارهای ویرایشی راحتی برای طراحی سریع و بافت بندی مدل های سه بعدی ارائه شده است. هندسه سه بعدی حاصل را می توان در ژئودیتابیس ذخیره نمود.

دوره های مرتبط

بازگشت به بالای صفحه