رد کردن لینک ها

علیرضا بایرام‌وند

کمک مدرس دوره MEDIAL SPACE

درباره مدرس

 دانش‌آموخته کارشناسی معماری دانشگاه آزاد واحد رودهن

جوایز و افتخارات

۱۳۹۵. رتبه سوم مسابقه پیشنهادی برای تهران – موسسه تهران مطالعات کلانشهر

 

سوابق حرفه ای

1396. سخنرانی با عنوان به کارگیری مصالح بومی در فرایند ساخت دیجیتال – دانشگاه آزاد اسلام رودهن

1396. برگزاری ورکشاپ Tem-Exh در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

1396. همکاری با دفتر theAlliance تا کنون

1397. عضو تیم طراحی و ساخت و متخصص بخش Robotic Assembly در پروژهی غرفهی شرکت پایدار پی‌سازه ( PsCo ) در نمایشگاه صنعت ساختمان CIDEX

1397. عضو تیم طراحی و ساخت دیجیتال و مسئول طراحی جزییات و آمادهسازی قطعات چهار وجهی تخت پوستهی دو قوسی در پروژهی غرفهی چند عملکردی بانک آینده در پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

دوره های مدرس

بازگشت به بالای صفحه