رد کردن لینک ها

Aligend

فضای کار مشارکتی فضایی است برای دانش‌پذیران از دیسیپلین‌های مختلف، برای ایجاد بستری به منظور افزایش تعامل، کار مشارکتی و یافتن پاسخ به مسائلی که مخاطبین در حین کار با آن مواجه می‌شوند. همچنین اعضا می‌توانند از این فضا برای انجام کار‌های حرفه‌ای و پروژه‌های دانشجویی خود استفاده نمایند.

شما می‌توانید این فضا را با توجه به موارد ذیل رزرو کنید:

– اعضا حداکثر از یک روز قبل می‌توانند درخواست خود را در سامانه ثبت نموده تا در زمان‌های معینی بتوانند از این فضا استفاده نمایند.
– سیستم رزرو بر طبق الویت بندی به ترتیب زیر انجام می پذیرد:
۱. اساتید مجموعه
۲. هنرجویان به نسبت بیشترین ساعات مراجعه و حضور در دوره‌ها
۳. مراجعین، مخاطبین و علاقه‌مندان عمومی
۴. درخواست‌کنندگان حضوری در صورت وجود ظرفیت

– راهنمای رزرو میز و صندلی در سامانه‌ی Book a Seat:
۱. تعیین روز و مدت زمان استفاده
۲. انتخاب میز و صندلی
۳. نأیید نهایی
۴. دریافت شماره و کد شناسه به صورت پیامک و یا مشاهده در سامانه

– در زمان استفاده از محیط کار، کاربران می توانند با کد عضویت و یا شماره‌ی هنرجویی از خدمات اینترنت (Wi-Fi) استفاده نمایند.
– برنامه‌ریزی رزرو میز و صندلی با توجه به زمان برگزاری ورک شاپ‌ها، رویدادهای داخلی و آزمون‌های مدرسه صورت خواهد پذیرفت.

بازگشت به بالای صفحه