رد کردن لینک ها

Aligend

| Aligned |

به معنای هم راستایی است.
رابطه‌ای دو سویه که به تعادل بخشی میان زندگی شخصی و حرفه‌ای شما اهمیت می‌دهد.
هم راستایی با این ایده شکل گرفت که شما بتوانید در یک محیط صمیمی به طراحي، گفتمان و انجام فعالیت‌های حرفه اي خود بپردازید.
همچنین از قابلیت های محیط برای افزایش میزان توانایی‌ها و یا توسعه کسب و کارتان استفاده نمایید.
همراستایی راهکاری برای کشف خلاقیت های شما می باشد. هدف آن تمرکز بر فعالیت‌های جمعي در كنار فعالیت هاي فردي و ایجاد فضایی برای حمایت از نوآوری به نفع جامعه می باشد.
هم راستایی به تعاملات اجتماعی شما اهمیت می دهد. ویژگی‌های این فضا، اختصاص نقاطی خاص برای فعالیت‌های شغلی متمرکز، مشارکتی، فضایی برای انجام ملاقات‌های کوتاه و غیررسمی و استفاده از محیط کافه برای شکل گیری هم نشيني و تعامل شما می باشد.
تخفیف استفاده از کافه مدام و آموزش‌های مدرسه

دوشنبه‌ها برنامه‌های تخصصی برای همراهان همراستا

■ این فضا به شش صورت قابل استفاده می‌باشد:

۱- روزهای شنبه در طول یک ماه 
۲- روزهای یکشنبه در طول یک ماه 
۳- روزهای سه‌شنبه در طول یک ماه            
۴- روزهای چهار‌شنبه در طول یک ماه 
۵- روزهای جمعه در طول یک ماه           
۶- روزهای شنبه | یکشنبه | سه‌شنبه | چهارشنبه| جمعه | در طول یک ماه  

بازگشت به بالای صفحه