رد کردن لینک ها

نشست دیزاین و زیور معاصر

دیزاین یک مسیر در حال گسترش است که همه روزه دچار تغییر می‌شود، دیزاین تحت تاثیر فاکتورهایی چون زمان و مکان شکلی جدید به خود میگیرد با این حال در این پروسه، این دیزاینر است که نقشی اساسی و محوری دارد، چطور می‌شود تعریفی از دیزاینر ارایه کرد؟
تجربه‌ی زیسته‌ی یک دیزاینر کجای این پروسه نقشی ایفا می‌کند؟
دیزاینرهایی مانند استارک و رشید هیچ گونه تعریفی از دیزاینر ارایه ندادند، آنها معتقدند که ما دیزاینر هستیم ولی نه با تعریفی که از دیزاینر ارایه می‌شود، در تعریفی شاید بتوان گفت آنها موانع را جمع کرده و روی هم قرار می‌دهند تا از مانعی بزرگتر عبور کنند.
با این حال این روزها خیلی از دیزاینرها درگیر موانع مصنوعی هستند که بی راهه‌ی دیزاین است، دیزاینر باید رها از موانع مصنوعی به وجود آمده به فکر موانع واقعی و مشکلات واقعی باشد، دیزاینر باید مطمئن و جنگنده رویا پردازی کند. دیزاینرها لذت در مقیاس ساختی را فرا گرفته‌اند که خیلی از آدمها تجربه نمی‌کنند و دیزاینر این تجربه را باید منتقل کند…

امیر نصیری

دانش‌آموخته‌ی عکاسی در خانه‌ی عکاسان ایران
دانش‌آموخته‌ی عکاسی در دانشکده هنر و معماری
فارغ التحصیل طراحی صنعتی
5 سال تجریه‌ی کار در زمینه‌ی فرمُ، فضا و مجسمه
10 سال اخیر را به تجربه‌ی کار با فلزات و جواهرات، تکنیک‌ها، روش‌ها و سبک‌ها پرداخته است
در سال‌های اخیر جواهرات معاصر مورد توجه او بوده
هر چیزی که ساختارش حاکی از وجود ماست الهام بخش اوست تا باز خلق و دوباره ساخته شود
او رویکرد ساختار شکن ندارد و در ساختارها کاوش میکند تا هر آنچه در ساختارها جریان دارد به ما نشان دهد
2019: ‘Plastic Ocean’ collection , Contemporary Jewelry Exhibition, Iranian Fashion and Textile Association ,Tehran
2018: ‘Plastic Ocean’ collection , Contemporary Jewelry Exhibition, O Gallery ,Tehran
2018: ‘In Memory of Khayyam’ mix media group exhibition, Hepta Gallery, Tehran
2017: 2nd Tehran Contemporary Jewelry Art, Aria Gallery, Tehran
2017: ‘Insist’ solo exhibit of arrangement, installation and contemporary jewelry, Hepta Gallery, Tehran
2017: ‘Limbo’ (Barzakh) group exhibition, Tolou Gallery, Tehran
2017: Selectee at Tehran Jewelry Week, Tehran University Art Gallery
2017: ‘Peace Adornment,’ Glassware and Ceramic Museum of Iran, Tehran
2017: Jury Award and Recommendation at 6th International Foldform Competition,    Canada
2017: Honorable mention Award at 6th International Foldform Competition, Canada
2005: Photo exhibit, Silk Road Gallery, Tehran
2005: Iran Photographers House Exhibition, Iranian Artists Forum, Tehran
2004: Iran Photographers House Exhibition, House of Culture, Tabriz

نشست دیزاین و زیور معاصر

کد رویداد: AR483

سه‌شنبه۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

۹۸/۰۵/۰۸

ظرفیت رویداد 60 نفر

بازگشت به بالای صفحه