رد کردن لینک ها

محمد صدرا شاهرودی
مشاور مدیر عامل مدرسه نوآوری ارج

محمد صدرا شاهرودی

دانش آموخته‌ی کارشناسی معماری دانشگاه ازاد اسلامی تهران-جنوب
دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ازاد اسلامی تهران-جنوب

سوابق حرفه ای

– همکاری با مهندسین مشاور حرکت سیال
– همکاری با مهندسین مشاور آرچی کامپ کویت
– همکاری با مهندسین مشاور شیردل به عنوان کارشناس فاز دو
– همکاری با دفتر طراحی دگرش

2015- پروژه برج سپهر. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال

همکاری در طراحی فاز یک و فاز دو و مدلسازی داده های ساختمان
2015- ساختمان تجاری آوا سنتر. تهران. قیطریه- مهندسین مشاور حرکت سیال
همکاری در جزییات اجرایی، طراحی داخلی و مدلسازی داده های ساختمان
2015- برج اداری-تجاری نیایش. تهران. بزرگراه نیایش- مهندسین مشاور حرکت سیال
همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و طراحی داخلی
2015- ساختمان مسکونی یاسمن. تهران. الهیه- مهندسین مشاور حرکت سیال
همکاری در فاز 1 و فاز 2 و مدلسازی
2016- پروژه اداری تجاری ستاره سرو. تهران. سعادت آباد- مهندسین مشاور ایما زمینه و متن
همکاری در طراحی فاز صفر و 1، مدلسازی و ساخت انیمیشن و دیاگرام و همکاری در فاز دو
2015- مجتع تجاری فرمانیه. تهران. خیابان فرمانیه- مهندسین مشاور حرکت سیال
همکاری در مدلسازی داده های ساختمان
2015- پروژه ی اداری تجاری پیروزی. تهران. خیابان پیروزی- مهندسین مشاور حرکت سیال
همکاری در مدلسازی داده های ساختمان
2013- پروژه ی دیتا سنتر. تهران. رودهن- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری
همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و تصویر سازی
2013- پروژه مسکونی آصف. تهران. زعفرانیه- مهندسین مشاور تجربه ی بنیادین معماری
همکاری در مدلسازی داده های ساختمان و همکاری در طراحی فاز 1
2015- ساختمان های اداری مناقصات کویت. کویت- مهندسین مشاور ارچی کامپ
ساخت انیمیشن
2017- آسمانخراش هایبرید SMP تبریز- مهندسین شیردل و همکاران
همکاری در طراحی فاز یک و دو
2017- مرکز فرهنگی ال فروانیه کویت- دولت کویت/ مهندسین مشاور ارچی کامپ
ساخت انیمیشن
2018- هتل میدکو کرمان- دفتر طراحی دگرش
مدیریت فاز دو- طراحی فاز دو و تصویرسازی
2017- مقاله ی پارادایم های خلوتگاه انسان معاصر منتشر شده در کنفرانس کنفرانس عمران معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام و کسب رتبه علمی
مقاله  فضا و فراخود منتشر شده در کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و کسب رتبه علمی
isc

جوایز و افتخارات

– مقاله‌ی پارادایم های خلوتگاه انسان معاصر منتشر شده در کنفرانس عمران معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام و کسب رتبه علمی ISI
– مقاله‌‌ی فضا و فراخود منتشر شده در کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و کسب رتبه علمی ISC

بازگشت به بالای صفحه