رد کردن لینک ها

سپهر فرزانه
مدرس دوره pottricate

درباره مدرس

دانش آموخته‌ی کارشناسی معماری از دانشگاه فردوسی مشهد
دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری از دانشگاه شهید بهشتی
از موسسان استودیو طراحی re-Plug
از موسسان re-Plug Vr lab

سوابق حرفه ای

۱۳۹۲ – دبیر انجمن علمی معماری دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۳ – همکاری با دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۴ – مدرس دوره های BIM & Revit در دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۴ – همکاری با دفتر آثار بنا پارس
۱۳۹۴ – همکاری و تاسیس دفتر طراحی Alter (اردشیر طلایی)
۱۳۹۵- همکاری با دفتر The_Alliance (مهراد مه نیا)
۱۳۹۵– همکاری در پروژه ی تحقیقاتی مصالح پایدار در معماری سنتی ایران (فرهاد کریمانی – مریم رضا زاده)
۱۳۹۷ – همکاری با دفتر AT Architects (امیر حسین تبریزی)
۱۳۹۷ – کمک مدرس دورهModeling and Fabrication  / کانون معماران معاصر
۱۳۹۷ – مدرس ورکشاپ Re-Pattern 0 (باز انگاره صفر) / پلتفرم آوان، شیراز
۱۳۹۷ – سخنرانی با عنوان Graphic statics در دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۷ – مدرس کلاس طراحی و ساخت دیجیتال رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری دانشگاه تهران
۱۳۹۸ – کمک مدرس ورکشاپ Encoded Stereotomy / دانشگاه تهران

دوره های مدرس

بازگشت به بالای صفحه