رد کردن لینک ها

درباره مدرس

دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه پیام نور تهران
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی، گرایش طراحی مسکونی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق حرفه ای

– مشاوره و نظارت عالیه ضوابط شهرداری و آتشنشانی
– پروژه مسکونی ظفر/ همکاری با مهندسین مشاور پادیاو پارت
– پروژه های مسکونی و اداری وتجاری / همکاری با دفتر معماری دیگر
– پروژه تجاری / همکاری با دفتر معماری بوژگان
– پروژه مسکونی / همکاری با مهندسین مشاور ایجاد
– پروژه مسکونی ولنجک و پسیان / همکاری با دفتر معماری رنادیزاین
– پروژه تجاری، تالار و پارکینگ طبقاتی استاد معین (60.000 متر مربع)
– پروژه تجاری هنگام (25.000 مترمربع)
– پروژه مسکونی نشاط (19.000 مترمربع)
– پروژه اداری- تجاری یوسف آباد (19.000 مترمربع)
– پروژه اداری و تجاری آریس (7.000 متر مربع)
– پروژه مسکونی پاربرجا (3.000 متر مربع)
– پروژه مسکونی بیگی (2.000 مترمربع)
– پروژه مسکونی یاسمن (3.000 متر مربع)
طراحی معماری
– پروژه اداری و تجاری آریس (7.000 متر مربع)
– پروژه تجاری هنگام (25.000 مترمربع)
– پروژه مسکونی ولنجک / همکاری با دفتر معماری رنادیزاین
– پروژه مسکونی نوبنیاد (7.000 مترمربع)

دوره های مدرس

بازگشت به بالای صفحه