رد کردن لینک ها

ایمان شیخ انصاری
 Energy Efficient :مدرس دوره

درباره مدرس

• دانش¬آموخته¬ی دکتری معماری، دانشکده¬ی معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی
• دانش¬آموخته¬ی کارشناسی¬ارشد معماری و انرژی، دانشگاه هنر و معماری پارس

سوابق حرفه‌ای

مدیریت پلتفرم نول
مدرس شبیه سازی انرژی کارشناسی ارشد معماری وانرژی دانشگاه پارس
مدرس دوره Climacode

دوره های مدرس

بازگشت به بالای صفحه